• April 4, 2022

กรมอุตุ

กรมอุตุ หลังจากสื่อหลายสำนักและผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวนหนึ่งได้นำเสนอสาเหตุที่อุณหภูมิทั่วทุกภาคของไทยลดลง2-4 องศาในช่วงต้นเดือน เม.ย.นั้นมาจากปรากฏการณ์ Polar Vortex หรือ “กระแสลมวนขั้วโลก”ทำให้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาชี้แจง เมื่อวันที่ 3 เม.ย.ว่า ไม่เกี่ยวข้องกันแถลงการณ์กรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่า สภาพอากาศที่แปรปรวนดังกล่าวจากอิทธิพลของความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ไม่ใช่เกิดจากปรากฏการณ์กระแสลมวนขั้วโลกกรมอุตุฯ อธิบายด้วยว่า ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่เคยปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงฤดูหนาวจะอ่อนกำลังลง และถอยกลับไปปกคลุมบริเวณประเทศจีน แต่ยังมีบางช่วงที่มีมวลอากาศเย็นดังกล่าวแผ่ลงมาปกคลุมได้เป็นระยะ ๆ ขึ้นอยู่กับความแรงของมวลอากาศหากมวลอากาศเย็นดังกล่าว มีกำลังแรงแผ่ลงมาปกคลุมถึงภาคใต้ตอนบน มักจะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรก ๆ ส่วนใหญ่มักจะเริ่มเกิดขึ้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน หลังจากนั้น อุณหภูมิจะลดลงและมีลมแรงซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้เคยเกิดขึ้นในอดีต เช่นเมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2559 เป็นช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นในฤดูร้อน แต่จะเป็นระยะเวลาสั้น ๆ 2-3 วันเท่านั้นสำหรับปรากฏการณ์ Polar Vortex กรมอุตุ ฯ อธิบายว่า มักจะไม่มีผลกระทบถึงประเทศไทยเพราะกระแสลมวนที่ไหลเวียนจากทางด้านตะวันตกไปตะวันออกจะมีเทือกเขาสูงกีดขวางเป็นอุปสรรคคือ เทือกเขาหิมาลัย ซึ่งเป็นเทือกเขาที่สูง ทำให้ทิศทางลมของกระแสลมวนที่ไหลเวียนลงมาเปลี่ยนทิศทางไปโอกาสที่นำความหนาวเย็นจากขั้วโลกเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นได้ค่อนข้างยากดังนั้นอุณหภูมิที่ลดลงในระยะนี้จึงไม่ได้มาจากอิทธิพลของกระแสลมวนขั้วโลก (Polar Vortex)แต่อย่างใด สำหรับปรากฏการณ์ Polar Vortex ครั้งล่าสุด บีบีซี ไทยระบุว่า เกิดขึ้นเมื่อเดือน ม.ค.…

Read More