• May 27, 2021

ข่าวสดใหม่

ข่าวสดใหม่ วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข้ารับการตรวจสอบ ข่าวสดใหม่ ของวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เกี่ยวกับเรื่องของ วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ( Astra Zeneca ) ซึ่งเป็นวัคซีนตัวใหม่ สำหรับรักษา โรคโควิด – 19 ซึ่งได้มีรายงานมาว่า ทางสธ. ได้นำวัคซีนตัวนี้ เข้ามาตรวจสอบแล้ว จำนวน 14 ล็อต ซึ่งคาดว่าจะสามารถกระจายทัน ตามแผนในเดือน มิถุนายน 2564 นี้ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 นายแพทย์ ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรม วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ได้เปิดเผยว่า กรมการทางวิทยาศาสตร์แพทย์ ได้รับตัวอย่างของ วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ( Astra Zeneca ) ที่ได้ผลิตขึ้นในไทย โดบบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ ในจำนวน 9 ล็อต เพื่อนำมาตรวจสอบคุณภาพ…

Read More