• June 23, 2021

ต้นไม้

ต้นไม้ จัดสวนใบด่าง ดูแลง่าย โตไว ต้นไม้จัดสวนใบด่าง ดูแลง่าย โตไว และชอบแดด วันนี้เราจึงมา แนะนำ 6 ต้นไม้ ที่เหมาะกับเมืองไทย ที่สำคัญยังทำให้ สวนในบ้านมีความ สวยงาม อีกด้วย ต้นไม้พลูด่าง ต้นไม้ พลูด่าง ( Devil’s ivy หรือ Golden Pothos ) โดยชื่อทาง วิทยาศาสตร์ คือ Epipremnum aureum เป็นไม้เลื่อย ลำต้นกลม และอ่อน รากจะเป็นรากอากาศ มีใบเป็นใบเดี่ยว ลักษณะรูปหัวใจ โคนใบมน ปลายใบแหลม ขอบใบมีความเรียบ แผ่นใบหนา สีเขียวปนเหลือง หรือสีขาว นิยมปลูกกัน 3 สายพันธุ์ ได้แก่ พลูด่างยักษ์ พลูด่างราชินีหินอ่อน และพลูด่างราชินีสีทอง สามารถปลูกลง ในกระถาง หรือสามารถปลูกในแจกันก็ได้ ทนโรค…

Read More