• August 21, 2021

ปิดการขาย

เวลาขายของจะเจอลูกค้าหลายรูปแบบ แก้ปัญหาด้วยกลยุทธ์และวิธี ปิดการขาย แบบนี้ หากคิดว่าลูกค้าเปรียบเสมือนเรือ ที่บอกลักษณะรายละเอียดที่ต่างกัน เพื่อจะหาแนวทางในการ ปิดการขาย ให้ง่ายขึ้น ซึ่งย่อยมาให้ 8 ประเภท จะมีลูกค้าที่คุณเคยเจอหรือไม่ มาดูกันเลย 1) ลูกค้าประเภทแบบเรือแกง คือ ลูกค้าประเภทเรื่อยเปื่อยและตัดสินใจช้า ซึ่งส่วนใหญ่มักมีเงินเยอะ แต่เขาตัดสินใจช้าแค่นั้น เพราะการเย็นชาตัดสินใจช้าแบบนี้ กลยุทธ์ในการขายของต่อลูกค้าแบบนี้ก็คือ ชี้ให้ลูกค้าเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของสินค้าหรือบริการ ไปให้ลูกค้าเห็นหน้าบ่อย ๆ กระตุ้นเป็นระยะ ๆ เป็นมิตรกับเขา หากเขาอารมณ์ดีก็จะตัดสินใจซื้อง่ายแน่นอน ต้องมั่นใจว่าเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรค้างในใจ ก่อนตัดสินใจ สูตรสำคัญที่จะใช้ในข้อนี้ก็คือ ‘ดักลอบก็ต้องหมั่นกู้’ นั่นเอง 2) ลูกค้าประเภทแบบเรือเร็ว คือ ลูกค้าประเภทใจร้อน ขี้หงุดหงิด จัดการด้วยกลยุทธ์นี้ ใจดีสู้เสือเข้าไว้ ให้รอยยิ้มมิตรภาพกลับไป อย่าไปกลัวลูกค้า ดูทีท่าอารมณ์หรือจังหวะ ถ้าโอกาสไม่ดีอย่าพึ่งเสนอขาย ให้ถอนสมอเรือก่อน ให้เปลี่ยนเป็นทักทายธรรมดาหรือให้สินค้าเล็กน้อยเพื่อให้ลูกค้าทดลองเล่น ข้อนี้สำคัญคือ ต้องใจเย็น และต้องพูดจาตรงไปตรงมากับลูกค้าประเภทนี้ อย่ายืดยาด เข้าประเด็นให้ไว จงให้เวลาลูกค้าได้สอบถามแล้วเตรียม ปิดการขาย ส่วนใหญ่ลูกค้าประเภทนี้มักถามไม่เกิน…

Read More