• August 17, 2021

คนงี่เง่า

เทคนิควิธีสื่อสารกับ คนงี่เง่า เป็นธรรมดาอยู่แล้ว ที่พวกเราส่วนใหญ่จะเจอคน Toxic และ คนงี่เง่า เข้ามาในชีวิตของเรา ที่แย่ไปกว่านั้นบางคนอาจต้อง “ติดอยู่” กับคนเหล่านี้ในที่ทำงาน ที่บ้าน หรือในสังคมรอบตัว เมื่อต้องติดอยู่กับคนเหล่านี้มาก ๆ นานวันเข้าเราอาจกลายเป็นคน Toxic ไปเองได้ การจะรับมือจากคนยากๆพวกนี้ นอกจากความใจเย็นของเราที่ช่วยควบคุมอารมณ์ตนเองแล้ว การสื่อสารและโต้ตอบอย่างฉลาด ก็ทำให้เขาลดพฤติกรรมแย่ ๆ กับเราลงได้ โดยอ้างอิงจากหนังสือ How to Communicate Effectively and Handle Difficult People เขียนโดย Preston Ni นักวิชาการด้านการสื่อสาร ที่พูดถึงวิธีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและจัดการกับคนยากๆให้ประสบความสำเร็จ แต่บอกก่อนว่าทุกข้ออาจไม่ได้ผลเสมอไป ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วย แต่การได้เรียนรู้วิธีการสื่อสารหลากหลายแบบก็ช่วยให้คุณรู้วิธีจัดการในแบบตัวเองเร็วขึ้นเช่นกัน วิธีรับมือกับคน งี่เง่า 5 ข้อ มีอะไรบ้าง 1. เปลี่ยนจากตอบโต้อย่างเดียวเป็นฝ่ายรุก ข้อนี้จะลดการตีความผิด การเข้าใจผิดและเน้นพลังในการแก้ปัญหาแทน เมื่อคุณรู้สึกขุ่นเคืองกับคำพูด หรือการกระทำของใครบางคน ให้คิดหาวิธีพูดและดูสถานการณ์ก่อนที่จะตอบโต้ ตัวอย่างเช่น เพื่อนร่วมงานโมโหเรื่องอื่นหรือเริ่มเป็น…

Read More