• October 7, 2021

เทศกาลกินเจ

ในขณะที่เมืองไทยกำลังเริ่ม เทศกาลกินเจ ที่เยอรมนีก็มีเริ่มนิยมไม่กินเนื้อกันมากขึ้น ไม่ใช่เพราะพวกเขาศรัทธาในศาสนาหรืออยากจะกินเจแบบเรา แต่เพราะความตระหนักในภาวะโลกร้อนที่เกิดจากอุตสาหกรรมปุศสัตว์ ความตระหนักนี้ลงไปถึงระดับนักเรียนนักศึกษาแล้ว.โรงอาหารของนักเรียน 34 แห่งในเบอร์ลินซึ่งดำเนินการโดยกลุ่มสนับสนุนนักศึกษา Studierendenwerk ได้ปรับปรุงเมนูของพวกเขาให้เสนออาหารวีแกน 68% และอาหารมังสวิรัติ 28% ในขณะที่เนื้อสัตว์หรือปลามีเพียง 4% โรงอาหารทั้ง 34 แห่งนี้รองรับนักศึกษาจาก 20 มหาวิทยาลัย.ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่า อาหารวีแกน (Vegan) กับอาหารมังสวิรัติ (Vegetarian) ต่างกันอย่างไร? อาหารมังสวิรัติในนิยามตะวันตกไม่เหมือนอาหารเจที่งดเว้นพืชผักบางชนิดด้วย อาหารมังสวิรัติบางกลุ่มยังกินผลิตภัณฑ์ทางอ้อมจากสัตว์ด้วย เช่น นมหรือเนย ส่วนอาหารวีแกนไม่ยอมรับผลิตภัณฑ์จากสัตว์ใด ๆ เลย.ปฏิบัติการหยุดและลดกินเนื้อของนักศึกษาในเบอร์ลินเริ่มต้นในเดือนตุลาคมนี้ นอกจากจะลดแล้วในวันจันทร์จะไม่มีอาหารประเภทเนื้อสัตว์ให้บริการเลย โรงอาหารจะเปลี่ยนอาหารยอดนิยมของชาวเยอรมันคือเคอรีเวิสท์ (Currywurst) หรือไส้กรอกหมูราดด้วยซอสมะเขือเทศที่ผสมผงกะหรี่มาเป็นสลัดผัก.ดาเนียลา คุมม์เล จาก Studierendenwerk บอกกับ BBC ว่า นักศึกษามีความต้องการอาหารที่ปราศจากเนื้อสัตว์มากขึ้นในโรงอาหารของพวกเขา โดยเธออ้างถึงผลการสำรวจของนักศึกษาปี 2562 ซึ่งพบว่า 14% ของนักศึกษาในเบอร์ลินกล่าวว่า พวกเขาเป็นวีแกน และอีก 33% เป็นมังสวิรัติ.คุมม์เลบอกกับ DW ว่า พวกเขาได้ใช้ช่วงการระบาดใหญ่ของโควิดในช่วงหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาเพื่อแก้ไขเมนูในโรงอาหารสำหรับบริการนักศึกษาที่เป็นมิตรกับสภาพอากาศมากขึ้น…

Read More