• January 13, 2022

โรงเรียน

โรงเรียน สีชมพูสดใสในประเทศจีน เข้าใจความเป็นเด็ก เชื่อมโยงและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน.ที่นี่เป็นโรงเรียนที่ไม่มีรั้วแบ่งแยกขอบเขตจากภายนอก ด้วยความที่โจทย์การออกแบบคือต้องการให้โรงเรียนเป็นพื้นที่เปิดกว้างและเอื้อเฟื้อกับชุมชน แทนที่จะสร้างรั้ว จึงใช้การยกพื้นที่กิจกรรมหลักของโรงเรียนไปไว้ที่ชั้น 2 และส่วนอาคารเรียนเป็นตึกสูง ทั้งเพื่อความปลอดภัย และเป็นการแบ่งสเปซของโรงเรียนออกจากภายนอกโดยไม่ให้ดูปิดกั้นจนเกินไปด้วย.บริเวณโดยรอบของชั้นล่างถูกดีไซน์ให้เป็นทางเดินยาวตลอดแนว มีหลังคายื่นกันแดดกันฝน เพื่อเป็นที่นั่งสำหรับผู้ปกครองและคนทั่วไป จากชั้นล่างจะสามารถได้ยินเสียงเด็ก ๆ ที่วิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานที่ชั้นบน สร้างบรรยากาศครึกครื้นในชุมชน ทำให้รู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่ยังคงแยกฟังก์ชั่นกันอย่างชัดเจน.ด้วยผังบริเวณที่เป็นรูปตัวเอส (S-shape) อาคารเรียนจะโอบล้อมพื้นที่สนามเด็กเล่นแต่ละจุดเอาไว้ เมื่อมองจากอาคารด้านบนจะสามารถมองลงมาเห็นทั้งภายในและภายนอกของโรงเรียนไปพร้อมกัน สร้างการรับรู้ถึงความเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน. เข้าถึงและเอื้อเฟื้อชุมชน.จากประตูทางเข้า ผู้คนสามารถเดินเข้าสู่พื้นที่ฟังก์ชั่นสาธารณะ ได้แก่ ห้องสมุด โรงอาหาร หอประชุม สระว่ายน้ำ โรงยิม เพื่อให้ทุกคนในชุมชนสามารถเข้ามาใช้พื้นที่เหล่านี้ได้ โดยคำนึงถึงการออกแบบให้เส้นทางการสัญจรของคนภายนอกไม่ซ้อนทับกับเส้นทางเดินของคุณครูและนักเรียน ทำให้ทุกคนสามารถใช้พื้นที่โรงเรียนร่วมกันได้สะดวก ทั้งในวันหยุดและวันเปิดเรียน. ดีไซน์เพื่อ ‘เด็ก’ ที่เป็นผู้ใช้งานจริง.การออกแบบโรงเรียน สถาปนิกต้องคำนึงถึงผู้ใช้งานพื้นที่หลักซึ่งคือ ‘นักเรียน’ โดยยึดหลักการว่า การออกแบบที่จะทำให้เด็กมีความสุขได้ ต้องเน้นการเข้าถึงสเกลของร่างกายเด็กจริง ๆ จากหลักการนี้เอง โครงการนี้จึงเน้นไปที่การออกแบบภูมิทัศน์ (Landscape) มากกว่าตัวอาคารหรือสถาปัตยกรรม (Architecture) โดยดีไซน์ทั้งเรื่องสี และผิวสัมผัส เพื่อให้เด็ก ๆ ได้รับประสบการณ์ตรงจากพื้นที่มากที่สุด. โรงเรียน-เด็ก-เล่น.สถาปนิกออกแบบสนามเด็กเล่นไว้ตามจุดต่าง…

Read More