• July 18, 2021

AstraZeneca

AstraZeneca ผลข้างเคียง และวิธีเตรียมตัวฉีดวัคซีน AstraZenecaวัคซีนแอสตราเซเนกา เป็นวัคซีนโควิด-19 ที่คนไทยเรา เริ่มมีการทยอยได้รับ การจัดสรรเพื่อฉีดให้ตามวาระแห่งชาติ โดยเริ่มฉีดตั้งแต่ วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นมา เรามาทำความรู้จักกับ วัคซีนชนิดนี้ให้มากขึ้นกันดีกว่า ทางองค์การอนามัยโลก ได้มีการจดขึ้นทะเบียนให้ วัคซีนAstraZeneca เป็นวัคซีนสำหรับใช้ ป้องกันไวรัสโควิด-19 แบบฉุกเฉิน โดยเป็นวัคซีนสำหรับ ป้องกันโคโรนา ไวรัสที่ได้ถูกคิดค้น ร่มกันกับบริษัทAstraZeneca และทางมหาวิทยาลัยออกฟอร์ด และด้วยการนำมา ดัดแปลงพันธุกรรม ด้วยการใส่ส่วนผสมของ โปรตีนโคโรนา ซึ่งเป็นไวรัสในอะดีโนไวรัส ซึ่งจะช่วยทำให้ร่างกาย สามารถสร้างภูมิคุ้มกันหลังจากที่ได้รับการฉีกนั่นเอง สำหรับ วัคซีนแอสตราเซเนกา เป็นอีกหนึ่งของวัคซีน ที่ได้รับการเลือก จากยูนิเซฟ เพื่อใช้จัดสรรให้แก่ ประเทศต่างๆ เพื่อให้ได้รับ ความเท่าเที่ยมกัน ในการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลก โดยใช้ภายใต้ชื่อว่า โครงการโคแวกซ์ และในประเทศไทย ก็ได้มีการจัดขึ้นทะเบียน วัคซีนโควิด-19 ของ วัคซีนAstraZeneca เมื่อวันที่ 21 มกราคม…

Read More