• May 31, 2021

Knowรู้หรือไม่

Knowรู้หรือไม่ Knowรู้หรือไม่ วันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นที่แอดเชื่อว่าใครหลายคนคงเคยตั้งคำถามนี้กับตัวเองอยู่เหมือนกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราเป็นคนต่างจังหวัดว่า “ทำไมประเทศไทยถึงไม่กระจายความเจริญจากเมืองหลวงไปสู่ต่างจังหวัด?” ประเด็นนี้แอดอยากให้เพื่อน ๆ สามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เต็มที่ เพราะแอดเองก็อยากที่จะรับรู้ความจริงหรือประสบการณ์ตรงจากเพื่อน ๆ โดยเฉพาะเพื่อนคนไหนที่เป็นคนต่างจังหวัดแต่ยังคงต้องไปหางานทำ จากบ้านเกิดเมืองนอนหรือครอบครัวของตัวเองไปทำงาน หรือถึงขั้นเข้าไปเรียน หรือย้ายถิ่นฐานไกลถึงในกรุงเทพมหานคร แล้วเพื่อน ๆ อยากให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ต่างจังหวัดหรือตามภูมิภาคต่าง ๆ ในรูปแบบใดบ้าง? ซึ่งเรื่องของการย้ายเข้าไปในเมืองหลวง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงาน การศึกษา หรือย้ายถิ่นฐาน เป็นสิ่งที่มีให้เห็นแม้แต่ในต่างประเทศเช่นเดียวกัน ประเด็นนี้เองสำหรับประเทศไทยก็เคยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่จะกระจายความเจริญไปสู่ต่างจังหวัดอยู่เหมือนกัน หรือพูดง่าย ๆ คือ เมืองหลวงเองก็ไม่ได้ต้องการอยากมีปัญหาในเรื่องของความแออัด การจราจรที่ติดขัด จะเห็นได้จากการที่คนต่างจังหวัดหลั่งไหลกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาล สภาพการจราจรบนท้องถนนในกรุงเทพฯ โล่งมากจนไม่คิดว่านี่คือเมืองหลวง ซึ่งนี่เองคือความเหลื่อมล้ำที่เห็นได้ชัดมากระหว่างคนต่างจังหวัดและคนกรุงเทพฯ เพราะนั่นเป็นการบ่งชี้ว่าความเจริญหรือความมั่นคงทางด้านการทำงานของแรงงานไม่ได้กระจายไปสู่ต่างจังหวัด ที่กล่าวมานี้ไม่ได้หมายความว่าคนต่างจังหวัดจะไม่สามารถมาทำงานในเมืองหลวงได้ แต่ถ้าหากมีการกระจายความเจริญออกไปได้ ปัญหาดังกล่าวของเมืองหลวงก็อาจจะเบาบางลง และกระจายแรงงานหรือบุคลากรออกไปพัฒนาตามภูมิภาคต่าง ๆ ได้นั่นเอง นี่คือสิ่งที่คนต่างจังหวัดต่างมีความหวังอยากให้มีงานทำใกล้บ้าน มีการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วทั้งประเทศ แต่ทุกวันนี้เราก็เริ่มเห็นความเป็นไปได้อยู่บ้างสำหรับในบางพื้นที่เช่น เชียงใหม่ ขอนแก่น โคราช ระยอง ชลบุรี-พัทยา ภูเก็ต เป็นต้น แต่ถ้าจะให้มีความเจริญไม่ว่าจะเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค…

Read More